ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на замовлення та придбання товарів

 

Цей договір між Фізичною особою-підприємцем Соколик Мариною Петрівною, в подальшому «Продавець» і користувачем послугами інтернет-сайту https://arp.co.ua/, в подальшому - «Замовник», є договором замовлення та придбання Товарів і визначає умови замовлення та придбання товарів через інтернет-сайт https://arp.co.ua/.  Замовник, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі - Договір) на наступних умовах.

 

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Замовлення - рішення Замовника замовити та придбати товар, оформлене на інтернет-сайті та / або доручення на придбання товарів.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-сайту https://newsite.arp.kyiv.ua/ будь-якій фізичній та/ або юридичній особі (далі - Замовник) укласти договір купівлі-продажу Товарів. Зазначений договір є публічним, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу Товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.3. Оформленням Замовлення Замовник підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

2.4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжньої Пропозиції шляхом оформлення Замовлення), Замовник підтверджує наступне:

- Замовник цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

- Замовник надає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в цій Оферті та «Положенні про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є продавець» щодо збору, обробки та передачі персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії;

- Замовник повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів;

- Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

 

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на Інтернет-сайті.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Замовника про зміну ціни Товару.

3.4. Замовник має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Замовником Товар не допускається.

3.6. Вартість доставки Товару Замовник оплачує окремо за тарифами відповідної служби доставки/ перевізника.

3.7. Зобов'язання Замовника по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

3.8. Розрахунки між Продавцем та Замовником за Товар здійснюються у терміни та способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата, доставка та обмін».

 

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Замовником через Оператора за контактними телефонами, вказаними в розділі «Контактна інформація» або через сервіс інтернет-сайту https://arp.co.ua/.

4.2. При реєстрації на інтернет-сайті Замовник зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім’я та по батькові Замовника або вказаної ним особи (одержувача);

4.2.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Замовника);

4.2.3. адреса електронної пошти;

4.2.4. контактний номер телефону.

4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Замовником Товару вказуються в кошику Замовника на інтернет-сайт.

4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Замовника. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Замовнику при покупці товарів на інтернет-сайті.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. цієї Оферти) Замовник зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти.

4.6. Погодження Замовником з умовами цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Замовником відповідних даних в реєстраційну форму на інтернет-сайті або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Замовника реєструються в базі даних Продавця.

4.7. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Замовником вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі інтернет-сайту або видачі Продавцем Замовнику касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

 

5. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ЗАМОВНИКУ

5.1. Способи, порядок і терміни доставки Товарів вказані на сайті в розділі «Оплата, доставка і обмін». Порядок і умови доставки замовленого Товару Замовник погоджує з оператором інтернет-сайту в момент оформлення замовлення.

5.2. Доставка Товару здійснюється із залученням третіх осіб (перевізника).

5.3. При отриманні товару Замовник повинен перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування товару, кількість, комплектність), а у випадку доставки Товару перевірка здійснюється у присутності представника служби доставки/ перевізника.

5.4. Замовник або Представник Замовника під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку та / або замовленні на доставку Товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.

 

6. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

6.1. Продавець гарантує якість та надійність Товару, що постачається, протягом 1-го (одного) календарного року з моменту отримання Замовником, за умов правильної експлуатації Товару Замовником.

6.2. При виявленні виробничих дефектів у Товарі при його прийманні, а також при експлуатації у період гарантійного строку виклик представника Продавця обов’язковий.

6.3. Термін усунення недоліків або заміни Товару (доукомплектовування) здійснюється протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту виклику представника Продавця.

 

7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Замовник має право повернути Товар в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів» протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту його отримання.

7.2. Повернення Товару належної якості можливий у випадку, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт покупки і умови замовлення зазначеного Товару.

7.3. Замовник не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений Товар може бути використаний виключно Споживачем, який його придбав, (в т.ч. не стандартні, за бажанням Замовника, розміри та інше). Підтвердженням того, що Товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів Товару та інших характеристик, що вказані на інтернет-сайті.

7.4. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цією Офертою, здійснюється за адресою, вказаною на інтернет-сайті в розділі «Контактна інформація».

7.5. При відмові Замовника від товару належної якості Продавець повертає кошти в розмірі вартості такого Товару. У випадку, якщо повернення здійснюється доставкою, вартість доставки такого повернення оплачується при відправці Замовником.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на інтернет-сайті і придбаних у Продавця.

8.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Замовником недостовірної або помилкової інформації.

8.3. Продавець і Замовник несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

8.4. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, тощо, що виникли незалежно від волі Продавця після опублікування цієї Оферти. Про неможливість виконання зобов’язань Продавець повідомляє Замовника.

 

9. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Соколик Марина Петрівна

ЄДРПОУ/ДРФО 3023102721

IBAN: UA113052990000026000005022763  в АТ КБ ПриватБанк

МФО: 305299

IBAN: UA753220010000026006310083482 в АТ УніверсалБанк

МФО: 322001

Юридична адреса: Україна, 03087, місто Київ, вул. Волинська, будинок 4, квартира 73

Платник єдиного податку 2 група – 20%